.     .     .
۱۳۸۹/۰۹/۰۳

شرح وظایف کمیته

* صدور و تمدید مجوزهای دفاتر

* احصاء و پیگیری خدمات قابل ارائه سازمانها به دفاتر

* بازرسی میدانی و ممیزی وضع موجود دفاتر

* امکان سنجی و فراخوان جدید تاسیس دفاتر

* اعلام نظر در خصوص تغییر مکان دفاتر

*پیگیری و انجام امور مربوط به تعرفه های ارائه خدمات


 


منبع : مدیریت فناوری اطلاعات وشبکه دولت
تعداد بازدیدها : تعداد بازدیدها : ۱۰۲۶


مطالب مرتبط با این موضوع :