.     .     .
۱۳۹۵/۰۸/۲۰

اعضای کمیته

 

 

مدیرفناوری اطلاعات وشبکه دولت استانداری
نماینده
اداره کل تنظیم مقررات استان

نماینده اداره کل فناوری اطلاعات وارتباطات استان 

کارشناسان دبیرخانه دفاترپیشخوان خدمات دولت استانداری

نماینده بازرسی مدیریت عملکرد  و امور حقوقی
نماینده اداره حراست استانداری
نماینده  برحسب موضوع نمایندگان دستگاه اجرایی

نماینده انجمن صنفی دفاترپیشخوان دولت استان


 


منبع : مهندس روح بخش
تعداد بازدیدها : تعداد بازدیدها : ۱۰۹۵


مطالب مرتبط با این موضوع :